Garden Archives - doubleglazingblackburn.net

Garden

การจัดสวนพื้นที่สีเขียวในบ้าน

พื้นที่ของการอยู่อาศัย ในยุคนี้  ถือได้ว่าเป็นพื้นที่ที่มีน้อยลงไปทุกวันด้วย Lifestyle รูปแบบวิถีชีวิตโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนเมืองที่ต้องอยู่อาศัยภายในพื้นที่คับแคบ  ส่วนใหญ่แล้วนิยมซื้อคอนโดเพื่อความสะดวกสบายในการเดินทางและการใช้ชีวิตที่ลงตัวมากที่สุด   หรือแม้กระทั่งการเลือกซื้อบ้านเดี่ยวที่อยู่ไกลออกไปจากตัวเมือง  ก็กลายเป็นรูปแบบของการใช้ชีวิตที่ได้รับความนิยมน้อยตามลงไปด้วย  แต่สิ่งหนึ่งที่ยังคงเป็นที่ต้องการของผู้คนทุกคน  นั่นก็คือการมีพื้นที่สีเขียวให้เราได้ผ่อนคลายสบายตาอยู่ในบริเวณบ้านนั่นเอง  ดังนั้นไม่ว่าจะเป็นบ้านเดี่ยวหรือคอนโดก็ตาม  จึงหันมาให้ความนิยมในการตกแต่งสถานที่หรือพื้นที่เล็กๆ ที่เรามีอยู่อย่างจำกัด  โดยการจัดสวน ซึ่งแน่นอนว่าในยุคนี้การใช้พื้นที่ ที่เรามีอยู่อย่างจำกัดและแปรสภาพพื้นที่นั้นให้กลายเป็นสวนหย่อมขนาดเล็ก  กลับกลายเป็นสิ่งที่สามารถสร้างความสดชื่นให้แก่ผู้อยู่อาศัยได้เป็นอย่างมาก  ดังนั้น  ในยุคนี้จึงมีผู้คนให้ความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องของ landscape gardening  นั่นก็คือ การตกแต่งสวน หรืออุทยานวิทยา ซึ่งถือได้ว่านี่คือ แขนงหนึ่งของพืชสวนหรือพืชกรรม ซึ่งเป็นที่นิยมและเป็นที่รู้จักกันเป็นอย่างดีในแวดวงของผู้ที่ชื่นชอบการตกแต่งสวนเลยล่ะ การใช้พื้นที่หรือเรียกว่า landscape ที่มีอยู่อย่างจำกัด  โดยเฉพาะอย่างยิ่งการตกแต่งสวนบนคอนโดหรือระเบียงอันน้อยนิด กลายเป็นจุดที่หลายคนค่อนข้างให้ความสำคัญ  และมุ่งเน้นที่จะใช้พื้นที่บริเวณนั้นให้เกิดประโยชน์มากที่สุด  ซึ่งแน่นอนว่าในยุคนี้  มีรูปแบบของการตกแต่งสวนมากมาย  ไม่ว่าจะเป็นการเลือกใช้ วัสดุอุปกรณ์ ให้เหมาะสมกับพื้นที่ เช่น การใช้ก้อนหิน 1 ก้อน ต้นไม้คลุมดิน 1 กลุ่มกับไม้พุ่มขนาดกลาง ก็สามารถช่วยให้เราจัดสวนกับพื้นที่ระเบียงห้องของเราได้แล้ว  หรือ  ใครอยากจะเพิ่มเติมความสดชื่นให้กับบ้าน  ก็สามารถใช้อ่างน้ำพุ ขนาดย่อมให้เหมาะสมกับพื้นที่ได้เช่นกัน  นอกจากนี้แล้วยังสามารถจัดสวนตามมุมห้องหรือมุมระเบียง หรือจะใช้ส่วนที่เรียกว่าสวนถาด  ซึ่งแน่นอนว่าเป็นการช่วยให้เราประหยัดพื้นที่ได้เป็นอย่างดีแต่ยังคงได้รับประโยชน์อย่างเต็มที่จะพื้นที่สีเขียวเล็กๆนั่นเอง ด้วยวัสดุอุปกรณ์และความทันสมัย ของอุปกรณ์ทางการเกษตร […]

Read More